Lite värn och material på plats

I söndags byggdes det värn på marken! Tyvärr gjorde dock vädrets makter det omöjligt för oss att hålla på någon längre stund. Vi fick i alla fall en hel del material på plats som ligger och väntar på att förvandlas till skydd och dylikt. Ett stort tack till Roger som ordnat detta till oss.

Vi kommer snart att göra ett nytt försök och hoppas på bättre väder då. Det skall tilläggas att värnen byggs på ett sätt att det lätt går att flytta dem så att alla som vill kan vara med och planera banan.

Vi vill även passa på att fråga efter reglar i alla dess former, framför allt 2″x2″, som någon eventuellt har liggande och inte skall använda. Även annat material är naturligtvis av intresse då vi vill belasta föreningens ekonomi så lite som möjligt.

 

Väl mött nästa gång! / Styrelsen i FNP(t)

 

Så är äntligen grusen på plats

Efter många turer har så äntligen den gamla traktorvägen upp till vår bana fått sin make-up! I fredags lades det sista av den grus vi fått ut och även om det nog hade varit på sin plats med något lass till blev det en väldig förbättring. Som vanligt spakade Fredrik traktorn och vi andra hjälpte till med skyfflar och annat. En enklare grillplats ordnades också och vi passade på att inviga densamma med att grilla lite korv.

Ett stort tack till Ballast syd – Stärnökrossen för grusen! Utan er hade detta inte varit möjligt utan att gräva stora hål i föreningens ekonomi.