Banan

I slutet av oktober 2011 blev papperen till arrendet påskrivna och inskickade. Ett stort tack till Karlshamns kommun för all hjälp!

På marken spelas både skogsboll och speedball samt kombinationer av de båda. Vi vill med detta se till att så många som möjligt ska kunna hitta sin spelstil och trivas med den. För att få nyttja banan krävs naturligtvis dock att man är betalande medlem i Fear No Pain(t) samt att man följer de uppsatta regler som gäller banan.

Marken ifråga ligger i Stilleryd / Horsaryd mellan Karlshamn och Mörrum. Kommer ni via E22 ska ni ta avtagsväg/vägmot 51 och köra mot Karlshamn. I första rondellen tar ni till höger. Fortsätt förbi Stilleryd och ta sedan avfarten mot Brandkårens övningsplats, en grusväg, och fortsätt på denna tills ni är framme hos oss. Ni ska alltså en bit förbi brandövningsplatsen. Bara fortsätt grusvägen fram.

Karta på Google Maps.