Om

Fear no Pain(t) bildades i augusti 2011 med ambitionen att öka intresset för spelandet av paintball i Blekinge och då framför allt Karlshamns kommun. Visionen är att kunna erbjuda både äldre och yngre spelare att kunna utöva sporten på ett bra och säkert sätt vid vår bana i Karlshamn, Horsaryd.

Vad gör vi?

I vår förening rör vi oss mycket i skog och mark där vi förutom spelandet av paintball även skapar banor, bygger hinder, röjer undan skräp och sly. Under spelen ligger stort fokus på att samarbeta, jobba i grupp och se efter varandra. Klara regler och genomgångar av säkerheten gör ungdomarna lyhörda för vad som är rätt och fel samt att ta ett eget ansvar för både sig själv och sina kamrater. Då våra medlemmar är i mycket varierande åldrar är det extra trevligt med samarbete över åldersgränserna.

Vi har under verksamhetsåret 2011, med hjälp av Karlshamns kommun, ordnat plats för bana samt bättrat på framkomligheten till densamma. Under 2012 har vi fått säkerhetsnät på plats och gjort en hel del aktiviteter runt den så kallade safezonen, dvs den säkrade och nätade del av banan man uppehåller sig på i väntan på spel. Banan är klar för spel men utbyggnad mm görs fortlöpande. Detta mycket tack vare vänliga företag som ställt upp på oss med diverse bidrag.

Lite om Paintball

Paintball är en starkt växande sport för alla åldrar. Det går ut på att med hjälp av en markör, ”markera” sina motspelare med en färgfylld gelatinkula. Hos oss amatörer är det vanligast att spel bedrivs utomhus i tex skogen, men det finns även paintballspel som bedrivs på speciella banor under stora turneringar och till och med SM. Det ska tilläggas att skaderisken inom sporten är väldigt låg om man exempelvis jämför med tennis eller löpning.

 

Övrigt

Vi kommer även framöver då vädret inte tillåter paintball eventuellt anordna något LAN eller nätspel. Detta är dock av underordnad betydelse då ett av föreningens mål är att få ungdomar och andra att röra lite mer på sig ute i naturen istället för att sitta hopsjunken vid en dator eller TVn.