Varför medlem och hur?

Som medlem i Fear No Pain(t) har du rätt att utnyttja föreningens bana och vara med på dess aktiviteter. Du äger även rösträtt på våra års- och medlemsmöten.

När du blir medlem i föreningen blir du även medlem i Sverok och är genom dem försäkrad under föreningens aktiviteter. Detta gäller även till och från aktivitet. Det skall tilläggas att medlemskapet i Sverok är fritt, det vill säga att ingen del av medlemsavgiften går till dem utan hela beloppet går till Fear No Pain(t).

Vår mening är att vi ska kunna tillhandahålla luft (hpa) under föreningens aktiviteter i Stilleryd. Vi ska kunna låna utrustningar till de medlemmar som ännu inte har skaffat sig någon eller till de som bara vill prova på.

Vi ska även ha tillgänglighet av boll med bra kvalite mm.

Vi tillhandahåller kunskap om markörer och olika delar av utrustningen.

Medlem får vara med och skapa värn/hinder/skydd och utforma banan.

Ett medlemskap i Fear No pain(t) baseras på kalenderår. Sista utespelet brukar vara i december och det första i mars. Däremellan spelar/tränar vi oftast inomhus.

Ett medlemskap i Fear No pain(t) kostar SEK 300:- per kalenderår. Ett familjemedlemskap kostar SEK 400:- och då gäller boende på samma adress. Märk då inbetalningen med tex. Fam. Nilsson och meddela sedan oss vilka personer som tillhör just er familj. Varje familjemedlem registreras alltså var för sig via medlemslänken.

Använd länken i sidfoten nedan för att bli medlem och betala in rätt belopp på vårt bankgiro: 786-1388.

Nytt för 2019 är att vi nu även tar emot Swishinbetalningar för medlemsavgifterna. Observera att Swish ENDAST är till för medlemsavgifter! Swishbetalningar SKA även vara märkta med namnet på den medlemmen/medlemmarna som betalningen avser!

ALL annan betalning via Swish ser vi som sponsring och kommer att behandla dessa inbetalningar som sådana!

Swishnummer för medlemsavgifter: 123-3042702

Om du blir medlem, även om du väljer att vara passiv, hjälper du även föreningen. Ett stort medlemsantal gör att vi syns och kan tex arrangera större evenemang. Dessutom är det lättare få till stånd investeringar från exempelvis någon av våra sponsorer då de vet att fler tar del av det de ger. Till sist, med handen på hjärtat, vad vore en förening utan medlemmar?

 

Bild som visar gränserna för vår bana i Horsaryd.