Varför medlem och hur?

Som medlem i Fear No Pain(t) har du rätt att utnyttja föreningens bana och vara med på dess aktiviteter. Du äger även rösträtt på våra års- och medlemsmöten.

När du blir medlem i föreningen blir du även medlem i Sverok och är genom dem försäkrad under föreningens aktiviteter. Detta gäller även till och från aktivitet. Det skall tilläggas att medlemskapet i Sverok är fritt, det vill säga att ingen del av medlemsavgiften går till dem utan hela beloppet går till Fear No Pain(t).

Vår mening är att vi så småningom ska kunna tillhandahålla luft och till viss del även kolsyra under föreningens aktiviteter i Stilleryd. Vi ska kunna låna utrustningar till de medlemmar som ännu inte har skaffat sig någon eller till de som bara vill prova på. Tillgänglighet av boll mm kommer efter hand då föreningens ekonomi tillåter detta.

Ett medlemskap i Fear No pain(t) kostar SEK 300:- per kalenderår. Ett familjemedlemskap kostar SEK 400:- och då gäller boende på samma adress. Märk då inbetalningen med tex. Fam. Nilsson och meddela sedan oss vilka personer som tillhör just er familj. Varje familjemedlem registreras alltså var för sig via medlemslänken.

Använd länken i sidfoten nedan för att bli medlem och betala in rätt belopp på vårt bankgiro: 786-1388.

Om du blir medlem, även om du väljer att vara passiv, hjälper du även föreningen. Ett stort medlemsantal gör att vi syns och kan tex arrangera större evenemang. Dessutom är det lättare få till stånd investeringar från exempelvis någon av våra sponsorer då de vet att fler tar del av det de ger. Till sist, med handen på hjärtat, vad vore en förening utan medlemmar?